BOJE I LAKOVI ZA DRVO

DRVO KAO PODLOGA ZA BOJENJE I LAKIRANJE

 Drvo je prirodni, organski materijal, većinom izrađen od celuloze.

Raznovrsnost tipova drveta i njegove primene, zajedno sa činjenicom da ono „živi“ i „diše“, vodi ka velikom broju specijalnih zahteva koje mora da ispuni zaštitni premaz za drvo. Ovi zahtevi su specifičniji i rigorozniji za premaze u eksterijeru nego za one vrste proizvoda namenjenih unutrašnjoj aplikaciji.

 

Pod dejstvom vlage, temperature, sunčevog zračenja i mikroorganizama, nezaštićeno drvo se suši, puca, truli i gubi estetsku i upotrebnu vrednost. Dejstvom spoljašnjih uticaja drvo se razgrađuje fizički i hemijski, zato je pravilan izbor premaznog sredstva od bitnog značaja.

Kod površinske obrade drveta bilo kojok vrstom laka, veoma je važno da se rad obavlja pod normalnim uslovima koji podrazumevaju temperaturu od 20 ±2 oC i vlažnost vazduha od 50-65%. Drvo pre lakiranja treba osušiti na vlažnost od 8-12 %, da bi se izbegle velike promene dimenzija, usled variranja sadržaja vode u njemu. Ovo je veoma značajno, jer drvo i film laka, odnosno boje, imaju različite koeficijente zatezanja.

Osnovni principi pripreme drvenih površina za bojenje i lakiranje

Stare, već premazane drvene površine
  1. Ukoliko je u pitanju transparentni sistem, stari premaz se mora potpuno ukloniti - do čistog drveta, brušenjem. Za reparaciju pokrivnim premazima dovoljno je dobro brušenje brusnim papirima (prvo krupnija granulacija od 120-180, a zatim finija 320).
  2. Ukloniti brusnu prašinu i nečistoće četkom ili krpom.
  3. Kod pokrivnih sistema moguće je posle brušenja starog premaza odmah naneti završni emajl. Transparentna obrada zahteva osnovni lak, koji se posle sušenja brusi brusnim papirom granulacije 320.
  4. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), pripremiti kit za drvo, koji treba naneti špahtlom, poravnati i nakon sušenja brusiti.
  5. Nanošenje sledećih slojeva laka vrši se nakon potpunog sušenja prethodnog sloja, prema navedenim uputstvima za svaku vrstu laka.
Nove drvene površine
  1. Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Dalja obrada je jednostavna, prema navedenim uputstvima za transparentne, odnosno pokrivne sisteme.